Ένα κλασσικό περσικό Ναίν σε απαλούς-ψυχρούς χρωματισμούς, το οποίο συνδυάζεται αρμονικά στο χώρο, από τη συλλογή μας Mogadam Carpets

Ένα κλασσικό περσικό Ναίν σε απαλούς-ψυχρούς χρωματισμούς, το οποίο συνδυάζεται αρμονικά στο χώρο, από τη συλλογή μας Mogadam Carpets
Πίσω